ACCREDITATION

Dear friends! For anyone who wants to follow all the events and amazing movies of Tirana International Film Festival please fill the form below:
You are welcomed!

Të dashur miq!

Të gjithë ju që dëshironi të ndiqni eventet dhe premierat kombëtare të edicionit të 21 të Tirana International Film Festival 2023 jeni të lutur të plotësoni formularin më poshtë. http://tiranafilmfest.org/accreditation/

Akreditimi, ju jep mundësinë jo vetëm të shihni filmat, por të përfitoni nga çdo event apo party, të lidhur me filmat, përfshirë konsum me “open bar”, në të gjitha pikat e shitjes së brandeve që mbështesin Festivalin.

Akreditimi i plotë me badge PËR TË GJITHË JAVËN (FULL WEEK) kushton 4,000 Lekë.
Për të gjithë punonjësit e industrisë kinematografike, të regjistruar në QKK, badge për akses të plotë kushton 2,000 Lekë.

Të gjitha akreditimet e regjistruara për FULL WEEK deri në datën 17 shtator do të përfitojnë 50% discount.
Studentët do të përfitojnë ulje 75% dhe akreditimi i plotë kushton 1,000 lekë.

Të interesuarit për filma/programe specifikë, mund të rezervojnë sipas interesit, me çmime që variojnë nga 100-500 Lekë, në varësi të orarit dhe programit të zgjedhur.

Pajisja me badge dhe biletat sigurohen te biletaria pranë kinema Millenium, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë duke filluar nga e hëna, data 18 shtator, 2023. Telefon për rezervime: +355 69 7856678

Hyrja është e lirë te Open Air Cinema Millenium, Qendra e Artit AGIMI dhe te salla Tonin Harapi pranë Liceut Artistik.

Për më shumë informacion mbi Programin Ditor klikoni në faqen tonë web: tiranafilmfest.com

MENDOJMË NDRYSHE, SHOHIM NJËLLOJ!  🙂

………………….

Dear friends!

Anyone interested in attending the events and national premieres of the 21st edition of Tirana International Film Festival 2023 are requested to fill out the form below. http://tiranafilmfest.com/accreditation/

Accreditation provides you with the opportunity not only to watch the films, but also to take advantage of any event or party related to the films, including an “open bar” consumption at all points of sale of the brands that support the Festival.

Full accreditation with a badge for the FULL WEEK costs 4,000 ALL.
For all employees of the cinematographic industry, recognized by NCC, the badge for full access costs 2,000 ALL.

All accreditations registered for the FULL WEEK until September 17 will benefit from a 50% discount.

For students, a 75% discount will be applied and full accreditation costs 1,000 ALL.

Those interested in specific films/programs can book according to their interest, with prices ranging from 100-500 ALL, depending on the schedule and program chosen.

Badges and tickets are provided at the box office of the Millenium Cinema, “Murat Toptani” Street, Tirana starting from Monday, 18 September, 2023. Mobile Phone for reservations: +355 69 7856678

Entrance is free to the Open Air Cinema Millennium, AGIMI Art Center and Tonin Harapi Hall near the Artistic Lyceum.

For more information on the daily program, click on our website: tiranafilmfest.com

THINK DIFFERENT, WATCH ALIKE! 🙂

Të gjithë ju që dëshironi të ndiqni eventet dhe Premierat kombëtare të Tirana International Film Festival jeni të lutur të plotësoni formularin më poshtë: